Verklaring Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze Verklaring Gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het impressum is vermeld. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande Verklaring Gegevensbescherming. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse.

Over uw bezwaarmogelijkheden zullen wij u in deze Verklaring Gegevensbescherming informeren.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze Verklaring Gegevensbescherming.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze Verklaring Gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensbescherming op deze website is:

MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH
Siegfried-Jantzer Straße 5-7
76726 Germersheim, Duitsland

Telefon: +49 (0) 7274 500600
E-Mail: info [at] saugbagger [dot] com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen of dergelijke) vaststelt.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd.
Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel. Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het impressum is vermeld.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

G&K Consulting UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Waldstückerring 44
76756 Bellheim

E-Mail: datenschutz [at] gehrlein-u-kollegen [dot] de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”.

Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze Verklaring Gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en voor het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG).

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast. De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid).

Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. Sociale media

Facebook-plugins (Like & Share-knop)

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de “Like-knop” (“vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like-knop” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter-plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie “retweet” worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter.

Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Twitter op: https://twitter.com/privacy. U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming bij Twitter wijzigen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

LinkedIn Plugin

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer een van onze pagina’s met LinkedIn-functies wordt geopend, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze internetpagina’s heeft bezocht met uw IP-adres.

Als u op de “recommend-knop” van LinkedIn klikt en op uw LinkedIn-account bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”.

Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal verhinderen: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Zo kunnen we rapporten opstellen met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers aan onze site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het item “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

7. Nieuwsbrief

MailChimp

Zo kunnen wij rechtstreeks contact opnemen met abonnees. Daarnaast analyseren wij uw gebruiksgedrag om ons aanbod te optimaliseren. Hiervoor geven wij de volgende persoonsgegevens door aan Mailchimp:

E-mailadres
[Voornaam]
[Achternaam]
[Telefoonnummer]
[Onze e-mails bevatten een link waarmee u uw persoonsgegevens kunt bijwerken.]

Mailchimp is de ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt voor ons op als verwerker voor wat betreft de verzending van onze nieuwsbrief. De verwerking van de onder dit punt aangegeven gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder uw toestemming en de verzending van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen. Daarnaast verzamelt Mailchimp de volgende persoonsgegevens met behulp van cookies en andere trackingmethoden: Informatie over uw eindapparaat (IP-adres, apparaatinformatie, besturingssysteem, browser-ID), informatie over de toepassing die u gebruikt om uw e-mails te lezen en andere informatie over hardware en internetverbinding. Daarnaast worden gebruiksgegevens verzameld zoals datum en tijd, wanneer u de e-mail / campagne heeft geopend en browseractiviteit (bijv. welke e-mails / webpagina’s zijn geopend). Mailchimp heeft deze gegevens nodig om de veiligheid en betrouwbaarheid van de systemen, de naleving van de gebruiksvoorwaarden en het voorkomen van misbruik te waarborgen. Dit komt overeen met het legitieme belang van Mailchimp (op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG) en dient de uitvoering van de overeenkomst (op grond van art. 6 lid 1 punt b AVG). Mailchimp evalueert ook prestatiegegevens, zoals statistieken over de aflevering van e-mails en andere communicatiegegevens. Deze informatie wordt gebruikt om gebruiks- en prestatiestatistieken van de diensten op te stellen. Mailchimp verzamelt bovendien informatie over u uit andere bronnen. In een niet nader omschreven periode en omvang worden persoonsgegevens verzameld via sociale media en andere externe aanbieders van gegevens. Wij hebben geen invloed op dit proces. Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ten aanzien van Mailchimp vindt u op: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts

Rechtsgrondslag  voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. In alle mailings vindt u een overeenkomstige link. Bovendien kunt u herroepen via de aangegeven contactmogelijkheden. De verklaring van herroeping laat de rechtmatigheid van de tot het moment van herroeping verrichte verwerking onverlet. Uw gegevens worden verwerkt zolang u een overeenkomstige toestemming heeft gegeven. Afgezien daarvan worden uw gegevens verwijderd na beëindiging van de overeenkomst tussen ons en Mailchimp, tenzij wettelijke vereisten verdere opslag noodzakelijk maken. Mailchimp heeft maatregelen getroffen voor de naleving van internationale gegevensoverdrachten. Deze zijn van toepassing op alle wereldwijde activiteiten waarbij Stripe persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU verwerkt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU (SCC’s).

Meer informatie vindt u op: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

8. Plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google beheerde website YouTube. Beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze website en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Gebruik van de SalesViewer®-technologie:

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 punt f AVG). Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens worden versleuteld via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (de zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door te klikken op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out om het verzamelen van gegevens door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Dit plaatst een opt-out cookie voor deze website op uw apparaat. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.