Wir haben sie alle – Einfach aus drei Varianten wählen

Anwendungen

Grond-, weg- en waterbouwers & Dienstverleners

Hoe ook u kunt profiteren van enorme rationaliserings- en groeimogelijkheden en de aanschaf van een zuigwagen zou moeten overwegen.

Gemeentelijke nutsbedrijven/leveranciers & netbeheerders

Waarom ook voor u als netbeheerder/leverancier het gebruik van zuigwagens zeer interessant kan zijn, vooral in verband met veiligheid, minder bouwplaatsen en maximale beschikbaarheid van het netwerk.

Een zuigwagen van MTS kopen en op alles voorbereid zijn

De MTS-zuigwagens van de DINO-serie zijn veelzijdig inzetbaar en worden daarom toegepast in zeer uiteenlopende gebieden. Hier vindt u een overzicht van de verschillende toepassingen:

GROND-, WEG- EN WATERBOUW

 • Blootleggen van leidingen voor gas, water, telefoon, enz.
 • Blootleggen van huisaansluitingen
 • Boren en saneren van waterputten
 • Nooddienst bij water- en gasleidingbreuken

RENOVATIE VAN GEBOUWEN

 • Verwijderen van sloopmateriaal
 • Verwijderen van sloopmateriaal
 • Blootleggen van funderingen (drainage)
 • Wegzuigen van materiaal op tussendaken (slakmateriaal)
 • Leegzuigen van tanks en reservoirs
 • Wegzuigen van materiaal onder gebouwen en tussendaken

INDUSTRIE

 • Opzuigen van besmet materiaal
 • Reinigen van industriële installaties, filterinstallaties enz.
 • Blootleggen van tankinstallaties
 • Legen en blootleggen van ketels, bunkers, silo’s en infrastructuurinstallaties

WEGENBOUW, RIOOLRENOVATIE & -REINIGING

 • Wegzuigen van freesmateriaal
 • Reinigen van greppels, straatkolken, rand-, en middenbermmarkeringen
 • Wegzuigen van slib en vast materiaal in riolen

AANLEG VAN TUINEN, PARKEN EN PLANTSOENEN

 • Boom- en wortelsaneringen door vervanging van de aarde zonder de wortels te beschadigen
 • Wegzuigen van slib – bijv. uit vijvers en biotopen

ENERGIEWINNING

 • Wegzuigen van restmateriaal uit fermentatievaten in biogasinstallaties
 • Aanzuigen van as en houtsnippers uit houtverbrandingsinstallaties

SPOORWERKZAAMHEDEN

 • Wegzuigen van steenslag en aarde op het spoor
 • Reinigingswerkzaamheden op en rond de rails

AFZUIGING VAN TUNNELS & DIEPTES

 • Zuigwerkzaamheden over lange trajecten en op grote dieptes

Hogedruk waterstraalsnijden/HYDRODEMOLITION

 • Absaugen von mit Hochdruckwasser gelösten Betonteilen und anfallenden Schlämmen
 • Hogedruk waterstraalsnijden/HYDRODEMOLITION
 • Wegzuigen van betondelen die door waterstraalsnijden zijn losgekomen en het slib dat hierbij ontstaat

Met een MTS-zuigwagen koopt u talrijke voordelen:

 
Rendement dankzij Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH

Een overzicht van de MTS-voordelen:

 • Hoge kostenbesparingen – meer dan 60% – ten opzichte van handmatig graafwerk
 • Een zuigwagen van de DINO-serie is al bij een bezettingsgraad van 25% de kosten waard
 • Hoge tijdsbesparing in vergelijking met handmatig graafwerk – tot 16 keer sneller
 • Met slechts één voertuig: wegzuigen, transporteren, openbreken enz.
 • Onmiddellijke inzet zonder bestudering van leidingschema’s en plattegronden
 • Gebruik op een kleine ruimte
 • Hoge beschikbaarheid van de zuigwagen door gepatenteerde en beproefde techniek
 • Een zuigwagenoperator is voldoende

Wij stellen een rendementsberekening op inclusief:

 • Investeringsplan
 • Mogelijke opbrengsten
 • Vergelijking van opbrengsten en kosten

MTS: effectief werken met een maximum aan veiligheid

 
Boor nieuwe bronnen van inkomsten aan!

Neem een voorbeeld aan meer dan 60% van de eigenaren van hoogwaardige MTS-zuigwagens en start een nieuw, winstgevend dienstverleningsbedrijf! De nichemarkt blijkt uiterst veelbelovend te zijn: DDe kostenbesparende zuigwagens worden uitgeleend aan klanten uit verschillende toepassingsgebieden. Uw eigen opgeleide chauffeurs werken op de betreffende bouwplaats – snel, effectief en veilig.

Blijf concurrerend!

Zuigwagens zijn zeer populair – niet alleen netwerkbeheerders waarderen de veilige werkmethode waarmee omringende leidingen niet beschadigd raken. Boor een ongekend kostenpotentieel aan voor opdrachtgevers en ondernemers!

Let op gezondheid en veiligheid!

Als u een zuigwagen uit de DINO-serie koopt, profiteert u niet alleen van het feit dat er geen leidingen of kabels worden beschadigd tijdens het werk, maar ook van een verminderd risico op letsel. Werknemers en ook voorbijgangers en omwonenden krijgen veel minder te maken met ongevallen, bijvoorbeeld door vallen of uitglijden, omdat de bouwplaatsen kleiner zijn en korter duren.

Werknemers en andere mensen die in contact komen met de bouwplaats lopen veel minder risico om ziek te worden. Het fysieke werk wordt verminderd, het geluidsniveau verlaagd en de inademing van stof wordt geëlimineerd, aangezien het stoffige materiaal rechtstreeks wordt weggezogen en van de bouwplaats wordt afgevoerd.

Zorg om het milieu!

Door de veel kleinere bouwplaatsen – in vergelijking met conventionele methoden – hoeft er minder materiaal te worden opgezogen en weer opgevuld. De natuurlijke bodem blijft dus grotendeels onaangeroerd. Daarnaast wordt verontreinigde vloeistof of grond zeer exact opgezogen en kan deze veilig worden verwijderd. Bovendien garandeert ons innovatieve luchtverdelingsprincipe een stofvrij afzuigen.

Onze zuigwagens overtuigen

Das loben unsere Partner und Kunden:

 

Sinds een jaar gebruiken we onze MTS zuigwagen dagelijks… In deze tijd konden we al onze opdrachten tot volle tevredenheid en zonder grote problemen uitvoeren.

De zuigwagen is niet meer weg te denken uit ons bedrijf, we gebruiken hem dagelijks.

Met de zuigwagen heb ik extra opdrachten binnengehaald die ik anders nooit had gekregen.

We hebben een tweede gekocht, dat zegt genoeg…We hadden praktische input nodig, MTS luisterde en voerde het uit.

Interesse? We geven u graag uitgebreid advies!

Onze geschoolde specialisten stellen graag een gratis offerte voor u op, als u een van onze eersteklas zuigwagens uit de DINO-serie wilt kopen. Neem contact met ons op met uw aanvraag en laat u individueel adviseren!

phone
+49 (0) 7274 500 600
(Mo - Fr, 08:00 - 17:00)
contact
Contact form
phone
contact